Avatud

E-R 09.00 - 18.00

Pildike

Hinnad olenevad tegumoest, tootesuurusest, kanga pinnastruktuurist, konsultatsioonide ja lisateenuste mahust, teistest tingimustest (tugevdusmaterjalid, liimiriided, taskukotiriie). Toodete ja teenuste maksumus on kokkuleppel.

Saatke meile hinnapäring koos infoga tellitavale asjale e-posti teel või helistage. Kui see info on olemas, saame teile teha pakkumise ja loodetavasti sobivaima.

Kaebuse esitamise tingimused: Tarbija saab ostetud kauba või teenuse lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. Vastavalt võlaõigusseadusele võib tarbija kaebuse esitada toote või teenuse kohta, millel on ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus 2 aasta jooksul alates asja üleandmisest. Kaebuse võib esitada mistahes vormis ostudokumendil avaldatud aadressil või elektronposti aadressil. Tarbija ja kaupleja vahelised vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui tarbija ei ole nõus kaupleja poolt pakutud lahendusega ja leiab, et tema õigusi on rikutud, võib ta esitada avalduse vaidluse lahendamiseks vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele, kelleks on Tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon, mis asub aadressil Pronksi tn 12, Tallinn 10117, telefon: 6201707, info@tarbijakaitseamet.ee. Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse menetlusreeglitega saab tutvuda veebilehel aadressil www.tarbijakaitseamet.ee.